Kronika przedszkola Tęczowa Kraina

Zapisy do Przedszkola „Tęczowa Kraina”

Dnia 27.05.2009 roku rozpoczęły się zapisy dzieci do przedszkola „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym. Zainteresowanych rodziców zaproszono do siedziby przedszkola na ulicę Dworcową 11c.

Pierwsze zebranie organizujące pracę przedszkola z udziałem właścicieli, kadry pedagogicznej oraz personelu pomocniczego odbyło się dnia 03.06.2009 roku.

Historia Przedszkola „Tęczowa Kraina”  w Lubiczu Dolnym

Przedszkole „Tęczowa Kraina”  w Lubiczu Dolnym powstało z inicjatywy państwa Rity i Roberta Borkowskich  w roku 2009  jako odpowiedź na potrzebę środowiska lokalnego – rodziców , oraz chęć zajęcia się działalnością, która będzie miała sens i przyniesie satysfakcję im osobiście.

Działka początkowo, która zakupiona została  w 2006 roku przeznaczona została pod działalność usługowo – handlową. W maju 2007 roku ruszyły prace  budowlane nad budynkiem mającym mieścić sklepy oraz biura. Jednakże pod koniec budowy koncepcja uległa całkowitej zmianie. Właściciele zdecydowali o przebudowie budynku i dostosowanie go na potrzeby przedszkola. Projekt przedszkola przygotowany został w styczniu 2009, same prace nad przebudową podjęte zostały w kwietniu 2009 roku, a zakończone w czerwcu 2009 roku.

Przedszkole w głównej mierze powstało z prywatnych funduszy, jednakże właściciele wzięli udział w projekcie unijnym pod nazwą Działanie 6.2 – „Zostań swoim szefem”. Na konkurs o wsparcie finansowe ze środków unijnych złożonych zostało 606 wniosków, a wyłonionych do dofinansowania 15, w tym znalazł się projekt przedszkola. Organem dotującym działalność przedszkole stała się także Gmina Lubicz. W dniu 15 czerwca powitano w przedszkolu pierwsze dzieci i ich rodziców.

 

Dumą właścicieli stał się  teren przedszkolny wyposażony w nowy sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu oraz własna kuchnia, z której istnieniem były od początku największe trudności. Przedszkole usytuowane zostało w miejscu, które stwarza dogodne warunki do poznawania różnych środowisk przyrodniczych takich jak: łąka, pole, las, sad.

Przedszkole otrzymało nazwę „ Tęczowa Kraina”, a jej inspiracją była nazwa ulicy  osiedla, na którym znajduje się przedszkole. Właściciele założyli, iż przedszkole będzie  placówką trzyoddziałową, ze względu na 3 istniejące sale przeznaczone dla dzieci. Praca dydaktyczno – wychowawcza w pierwszym roku działalności zorganizowana została w dwóch oddziałach – dzieci 3- letnich, oraz 4 i 5 letnich. Pracę tą rozpoczął zespół wyłoniony przez właścicieli. W jego skład wchodziły:

  • Dyrektor do spraw pedagogicznych : mgr Krystyna Wieczorek
  • Nauczyciele: mgr Agnieszka Kąklewska, lic. Alicja Kwiatkowska,
    mgr Magdalena Wąsewicz
  • Pomoc nauczyciela: Karolina Klarkowska
  • Woźne: Małgorzata Rumińska, Grażyna Piątkowska
  • Kucharka: Katarzyna Olszewska, od 03.09.2009 Danuta Wilmanowicz

Osobami  prywatnymi zaangażowanymi w powstanie przedszkola byli państwo Krzyś i Arleta Lewandowscy -  służący radą, wsparciem oraz pomocą finansową.