Przedszkole pracuje :

  • przez cały rok
  • od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem ustawowo wolnych dni świątecznych) od godz. 6:15 do godz. 17:00

 

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

  • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia umuzykalniające, tzw. rytmikę (2 razy w tygodniu),
  • język angielski (2 razy w tygodniu),
  • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy (raz w tygodniu),
  • zajęcia rzeźbiarskie w glinie pod kierunkiem pracowni artystycznej (raz w miesiącu),
  • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),
  • wycieczki edukacyjne np. do WORD-u, Straży Pożarnej, Planetarium, Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa, Baja Pomorskiego, Ogrodu Zoobotanicznego.